Niet

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Niet   Niet, hoe veel ge hebt gestreden, Niet, hoeveel ge hebt gedood, Niet, hoe veel ge hebt gebeden, Niet, omdat ge ’t kwaad ontvlood. Niet, omdat ge hebt gegeven Aanhem, die om een aalmoes bad, Maar, hoe veel ge in het leven, Groot en waar hebt lief gehad.   Niet, omdat ge vrede wilde,… Lees verder »

De Sleutel

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

De Sleutel   Zoeker, worstelaar in ’t leven, Vechter met begeerte en lust, Ik zal u een sleutel geven, Van de poorte “Zielerust”. Gooi die duizend, duizend dingen, Sleutels maar van éénen kast Waar miljoenen stervelingen Eerder waren reeds te gast. In die kaste is verborgen, Het symbool van zekeren kracht. Adem van des menschen… Lees verder »

Levenslust

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Levenslust   Niet zo erg overdreven In het jagen, in het streven Naar een meer volmaakter leven Dan ge schijnbaar nu bezit. Wilt ge immer wel bedenken, Dat dit leven U kan schenken, En ge  U geheel kan drenken, In het geluk van ’t reine wit. Neen, ge moet niet langer zoeken, In de diepst… Lees verder »

Liefde

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Liefde   ‘k Zal alles, alles minnen Met mijne liefde gloed. ‘k Zal alles overwinnen Wat mij soms twijfelen doet. Ik kan het niet bewaren In ’t diepste van mijn hart, Wijl zoveel zielen varen, Op golven van smart. Want al het ziele smachten, Ja, alle, alle ellend, Kan men daar steeds verwachten, Waar men… Lees verder »

Bomen Leven

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Bomen Leven   Boom, uw kruin zo hoog verheven, In oneindigheids verschiet. Blarenritsel, machtig leven, Zo ziet men uw lijden niet. Want de sappen, die de krachten Van het bovenaards bestaan, U het gouden zonlicht brachten Komen uit de aard vandaan. Diep beneden, hoog verheven, Uw bestaan, is machtigen strijd, Door het lijden, hoger leven,… Lees verder »