Zonnebruid

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Zonnebruid   Het licht, gouden stralen, Wat eeuwiglijk schijnt In ’t duister der dalen Daar, vormen omlijnd. Met kransen van leven, Met klanken, met kleur, Ook daan, hoog verheven, En lieflijken geur, Van bloemen parade, Mijn kinderen, toe weet ’t Is ’t kleed van de gade Der zonneplaneet. Willem Bosch 1898-1946 Copyright 2021

Zwijgen

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Zwijgen   Al raast en brult de wind, al zwiepen nu de twijgen, Al beukt de zee het strand, met razend groten macht Al toont ons bliksemflits, in snelheid nu haar kracht, Ik weet dat lentepracht, ons wacht, dus zal ik rustend zwijgen.   Al dekt lijkwâ, veld en bosch en moeten boomen neigen, Al… Lees verder »

Niet

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Niet   Niet, hoe veel ge hebt gestreden, Niet, hoeveel ge hebt gedood, Niet, hoe veel ge hebt gebeden, Niet, omdat ge ’t kwaad ontvlood. Niet, omdat ge hebt gegeven Aanhem, die om een aalmoes bad, Maar, hoe veel ge in het leven, Groot en waar hebt lief gehad.   Niet, omdat ge vrede wilde,… Lees verder »

De Sleutel

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

De Sleutel   Zoeker, worstelaar in ’t leven, Vechter met begeerte en lust, Ik zal u een sleutel geven, Van de poorte “Zielerust”. Gooi die duizend, duizend dingen, Sleutels maar van éénen kast Waar miljoenen stervelingen Eerder waren reeds te gast. In die kaste is verborgen, Het symbool van zekeren kracht. Adem van des menschen… Lees verder »

Levenslust

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Levenslust   Niet zo erg overdreven In het jagen, in het streven Naar een meer volmaakter leven Dan ge schijnbaar nu bezit. Wilt ge immer wel bedenken, Dat dit leven U kan schenken, En ge  U geheel kan drenken, In het geluk van ’t reine wit. Neen, ge moet niet langer zoeken, In de diepst… Lees verder »

Liefde

Door op in Teksten en gedichten van Willem Bosch 1898-1946.

Liefde   ‘k Zal alles, alles minnen Met mijne liefde gloed. ‘k Zal alles overwinnen Wat mij soms twijfelen doet. Ik kan het niet bewaren In ’t diepste van mijn hart, Wijl zoveel zielen varen, Op golven van smart. Want al het ziele smachten, Ja, alle, alle ellend, Kan men daar steeds verwachten, Waar men… Lees verder »