Aan ’t levenseinde

Aan ’t leveneinde

 

Aan ’t einde der dagen,

Aan de voet van den graal,

Uw ziele gedragen,

Naar ’t laatste avondmaal.

De beelden verrijzen,

Gaan aan ons voorbij

En vragen bewijzen,

Maakt liefde ons vrij?

Dan neder gebogen,

In dienst van het al,

Een straal uit uw oogen

Die vrij maken zal.

Geheel u gegeven,

’t Is de eenige prijs

Voor ’t eeuwige leven

In het paradijs.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021