Afscheid

Afscheid

 

Als gij aan ’t eind der dagen,

Op de grens staat van Uw zijn,

En gij de sprong durft wagen,

In werelden van schijn.

Dan zult ge schijn verlaten,

Die een maal buiten was,

Van tijden en van maten,

Van landen, volk en ras.

En zult ge schijn betreden,

Waar het begrip van tijd,

Voor immer is vergleden,

In des levens eeuwigheid.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021