De brug over het ravijn

Bent u soms ook timmerman?

De persconferentie van de dorpsoudsten liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Duidelijker kon het niet. Er moest zo snel mogelijk een brug over het ravijn worden gemaakt om de bevolking van voedsel te voorzien. De betrokken deskundigen die de plannen voor de brug hadden gepresenteerd kregen de volledige steun van de dorpsraad. Kritiek als zou de dorpstimmerman misschien niet de aangewezen persoon zijn om het project te leiden werden resoluut van de hand gewezen. “Bent u soms ook een timmerman?’ was een veel gehoorde vraag. Inzichten van grote ingenieursbureaus uit binnen en buitenland kwamen weinig in het nieuws. En zo werd op een dag dan eindelijk een begin gemaakt met de bouw en was de timmerman met zijn al trouwe helpers druk in de weer om er wat moois van te maken. Alles voor de goede zaak en voor het volk. Een enkeling opperde nog om ook eens te kijken naar de Apparata brug in China maar die werden al snel de mond gesnoerd en als gekkies weggezet. Wat dachten ze wel. De timmerman was de aangewezen persoon om deze klus te klaren en aan ingenieurs, architecten en technische bestuurders met een andere mening was nu even geen behoefte. Rust, een gedegen koers en duidelijkheid, daar was nu behoefte aan. Laat de timmerman gewoon zijn werk doen was de breed gedragen mening. Hij had er tenslotte voor doorgeleerd. Het resultaat kunt u bewonderen in het Teylers Museum in Haarlem.