Het nieuwe winkelen deel 8

30 km bordDrachtig

Tumult in het Kabinet tussen Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen(VVD) en Minister van Binnenlandse zaken Kajsa Ollongren(D66) over het nieuwe wetsontwerp voor de beschermde woonwijkjes. In dit wetsontwerp, in de volksmond “de Wet Drachtig” genoemd, wordt voorgesteld om, met ingang van 2019, in de dertigkilometer wijken de snelheid voor de pakketdiensten te verhogen van 30 naar 80 kilometer. Logistiek Nederland is blij met de maatregel maar Minister van Nieuwenhuizen vindt het ronduit belachelijk om de wijken waar de maximumsnelheid 30 is, bloot te stellen aan ‘de cowboys van de pakketdiensten’. Minister Ollongren is het daar niet mee eens en noemt de vrijheid en het recht om op tijd je pakketje in huis te krijgen zelfs een grondrecht. Minister Wiebes van Milieu heeft zich nog niet in de discussie gemengd en ook Minister Sander Dekker van Veiligheid houdt voorlopig de kaarten op zak. Het voorstel van Jesse Klaver om invoering van de maatregel over te laten aan de Gemeentes kan de steun vinden van de meeste oppositiepartijen. De proef in de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat in Nijmegen mag een succes worden genoemd volgens de bewoners. Afgezien van een paar kleine incidenten met beginnende fietsertjes viel het aantal slachtoffers binnen de, in 2017 vastgestelde, Wet Slachtoffernorm Beschermde Woonwijkjes, de WSBW. Ouders met kleine kinderen zijn niet allemaal blij met de maatregel maar velen moesten ook constateren dat de pakketten die voor 12 uur ’s avonds besteld werden, voor het overgrootste deel de volgende dag op tijd werden afgeleverd. Het aanvullende voorstel van Minister Ollengren om alle verkeersdrempels in de wijken te vervangen door zgn. F1-asfalt kan nog niet op een meerderheid rekenen, maar als het in de nabije toekomst de gewoonte wordt dat pakketten nog dezelfde dag zullen worden geleverd, zal opnieuw naar dit voorstel worden gekeken.