Zonsopgang

Zonsopgang

 

Het leven lacht bij ’t zonnegloren

Als purpergloed de nacht vervaagt.

De lichtstrijd weer opnieuw geboren

En manenacht een weil verjaagt.

’t Is schijn dat zonne uit een ruste

Te voorschijn treed in gouden pracht.

En schemering in slaap haar kuste

Voor werkloosheid der gansche nacht

In waarheid zijn haar gouden stralen

Voor immer werkzaam in het zijn

Verrijzing, is haar nederdalen

Hier duisternis, daar zonneschijn.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021