Niet

Niet

 

Niet, hoe veel ge hebt gestreden,

Niet, hoeveel ge hebt gedood,

Niet, hoe veel ge hebt gebeden,

Niet, omdat ge ’t kwaad ontvlood.

Niet, omdat ge hebt gegeven

Aanhem, die om een aalmoes bad,

Maar, hoe veel ge in het leven,

Groot en waar hebt lief gehad.

 

Niet, omdat ge vrede wilde,

Niet, omdat ge ’t goud versmaad,

Niet, omdat ge pijnen stilde,

Niet, omdat ge veel verstaat.

Niet, omdat ge loon betaalde,

Niet, omdat ge heel veel las,

Maar, hoeveel er uit U straalde,

En hoe groot Uw liefde was.

 

Dat is de maatstaf van Uw Koning,

Waarnaar hij U, Uw loon betaalt,

Hoe groot zal zijn Uw hemelwoning

Waarin alleen, die liefde straalt.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021