Een lantaarnpaal voor Velsen-Noord

Een lantaarnpaal voor Velsen-Noord

 

Een klant vroeg eens aan mij, waar woon jij Bram. Ik zei in Velsen-Noord en toen ik vroeg waar hij woonde zei hij in Velsen-Zuid. Hebben jullie geen last van de Hoogovens, vroeg hij. Niet veel meer dan jij denk ik, maar jij ziet er minder van. Ooit hebben ze de industrie aan die kant van het kanaal ontwikkeld maar het had net zo goed aan jou kant kunnen liggen. Ja zei hij, dan had ik waarschijnlijk in Noord gewoond. Het probleem van Velsen-Noord onbedoeld mooi samengevat in een zin. Hij moest bekennen dat hij er nog nooit was geweest.

De Velsennoorders moesten wat minder Calimero gedrag vertonen zei de Burgemeester in een krantenartikel en voegde eraan toe dat hij er graag kwam. Sociale vernieuwing, wijkgericht werken, een nieuwe taskforce, het sleuren van Peter Stam en Leo Aardenburg, een nieuwe wijkwethouder die ‘nu echt de boel gaat aanpakken’ met weer een ijkpunt en een nulmeting. En nu speciaal voor de boot een klankbordgroep. Het geld dat Velsen krijgt als beloning voor de opvang gaat, na aftrek van de verplichte besteding voor een deel naar Velsen-Noord. Althans dat is de bedoeling. De dame van het COA noemde het een kans. Misschien kon er in Velsen-Noord wel een extra lantaarnpaal worden neergezet. Naar keuze. Die boot overleven we ook wel weer, maar de rek is er zo langzamerhand wel uit.