Vreugdeland

Vreugdeland

 

Er is een land, in welks dreven

Alleen die groote ziel kan leven,

Die steeds een deel van zich kan geven

Aan hooger doel.

 

Hij, die het kwade niet veracht,

Maar daaruit bouwt, steeds nieuwe macht

Tot zijn verhoogde ziele kracht

En rein gevoel.

 

Hij, die zoo te langzaam stijgt

Zijn hoofd weer naar beneden neigt

En daar weer nieuwe smachten krijgt

Voor betere deugd.

 

Hij, die alle leed steeds tart

Door blij te dragen, alle smart

Maakt steeds weer grooter ’t eigen hart

En vreugd.

 

Willem Bosch
1898-1946

 

Copyright 2022