Geestes Wereld

Geestes Wereld

 

Eenmaal zal het leven komen,

Van uw eigen diepste droomen,

In U zelf aanschouwd.

Een ideaal en steeds volharden,

Scheurt het droeve kleed aan flarden

Wat U tegen houd.

Van de werelden der geeste

Die gij immer toch het meeste

Innig hebt begeert.

Kom dan, treed gerust dan nader

In den hemel, bij Uw vader,

Door uw ziel vereerd.

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021