Liefde

Liefde   ‘k Zal alles, alles minnen Met mijne liefde gloed. ‘k Zal alles overwinnen Wat mij soms twijfelen doet. Ik kan het niet bewaren In ’t diepste van mijn hart, Wijl zoveel zielen varen, Op golven van smart. Want al het ziele smachten, Ja, alle, alle ellend, Kan men daar steeds verwachten, Waar men […]

Lees verder →

Bomen Leven

Bomen Leven   Boom, uw kruin zo hoog verheven, In oneindigheids verschiet. Blarenritsel, machtig leven, Zo ziet men uw lijden niet. Want de sappen, die de krachten Van het bovenaards bestaan, U het gouden zonlicht brachten Komen uit de aard vandaan. Diep beneden, hoog verheven, Uw bestaan, is machtigen strijd, Door het lijden, hoger leven, […]

Lees verder →

Levensavond

Levensavond Vervliegende Jaren In razende spoed, Dan grijze haren Verkilling in ’t bloed. Voorover gebogen Verstijfd alle leen, Glansloos de oogen Heel moede gestreen, Als gij  het O’ wezen Vreugde vol schouwt In een wereld als dezen Door de geesten gebouwd. Waar lente en leven Gezondheid en macht Alleenlijk naar streven Naar schoonheid en pracht. […]

Lees verder →