Liefde’s Stroomen

Liefde’s Stroomen

 

Ongebonden,

Ongeschonden,

Stroomt de liefde door mij heen.

Als een waarheid,

En een klaarheid,

Uit mijn hemel, naar beneen.

’t Goddelijk leven

Immer geven,

Wat niet naar belooning vraagt,

Maar de harten,

Vol van smarten

Door een stroom van liefde schraagt.

Zoek geen wegen,

Ken de zegen,

Om te zijn, een weg van God

Voor de armen,

Vol erbarmen

Zegenend, elk menschenlot.

Zonder denken,

’t Harte schenken

Daar de liefde ’t al vertrouwt,

En als ’t leven,

Door zulk geven

Hunne God, en Heer aanschouwd.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021