Gods plaats

 Gods plaats

 

Er is geen plaats, waar God niet leeft,

Geen plaats, waar God, niet immer geeft

En ook geen plaats, waar Hij niet streeft,

Niet werkt, niet scheppend bouwt.

Er is geen plaats, waar God niet groeit,

Geen plaats, waar God, niet immer bloeit,

En ook geen plaats, waar Hij niet stoeit

En groot, zich zelf aanschouwt.

Er is geen plaats waar God niet lacht,

Geen plaats, waar God, niet immer smacht

En ook geen plaats, waar Zijnen macht

Niet eeuwig triomfeert.

Er is geen plaats, waar God niet lijdt

Geen plaats, waar Hij niet immer strijdt

Hij immer wordt vereerd.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright