Bomen Leven

Bomen Leven

 

Boom, uw kruin zo hoog verheven,

In oneindigheids verschiet.

Blarenritsel, machtig leven,

Zo ziet men uw lijden niet.

Want de sappen, die de krachten

Van het bovenaards bestaan,

U het gouden zonlicht brachten

Komen uit de aard vandaan.

Diep beneden, hoog verheven,

Uw bestaan, is machtigen strijd,

Door het lijden, hoger leven,

Leven, in der eeuwigheid.

 

Willem Bosch 

1898-1946

Copyright 2021