Liefde

Liefde

 

‘k Zal alles, alles minnen

Met mijne liefde gloed.

‘k Zal alles overwinnen

Wat mij soms twijfelen doet.

Ik kan het niet bewaren

In ’t diepste van mijn hart,

Wijl zoveel zielen varen,

Op golven van smart.

Want al het ziele smachten,

Ja, alle, alle ellend,

Kan men daar steeds verwachten,

Waar men geen liefde kent.

Daarom zal ik alles minnen

Met mijn liefde gloed,

En alles overwinnen,

Wat mij ook twijfelen doet.

Dan zal ik daar steeds geven

Waar men mij liefde vraagt,

Omdat alleen dat leven,

Ons aller God behaagt.

 

Willem Bosch

1898-1946

Copyright 2021