Toch gepakt

Harde bewijzen

Nu blijkt ie het toch gedaan te hebben. Alle bewijzen zijn nu op tafel en ik twijfel er geen moment aan dat al zijn prestaties de komende jaren in een heel ander daglicht zullen komen te staan. De Amerikaanse antidoping onderzoekscommissie is heel duidelijk in haar oordeel en de getuigen in deze zaak blijken de beschuldigingen geenszins uit de duim te hebben gezogen. Hoewel zij onder ede stonden werden zij maanden lang niet door iedereen serieus genomen. De omvang van de zaak is zo omvangrijk dat het nu al de grootste dopingzaak aller tijden wordt genoemd. Een heksenjacht zal het worden genoemd maar in Texas zal hij weinig vrienden meer over hebben.

Kopman

Duizenden pagina’s dik is het rapport dat nu naar buiten is gekomen en de hele wereld houdt het hart vast om wat dit zal betekenen voor de hele beroepsgroep. Een onvoorstelbare klap voor alle deelnemers nu blijkt dat de onverslaanbaar geachte kopman toch terecht beschuldigd blijkt van het gebruik van stimulerende middelen. Terwijl iedereen wist dat het overal gebeurde is het belang in juist deze zaak zo groot dat het nog jaren zal duren voordat het weer enigzins normaal zal zijn in de rechtzaal.

26.000 pagina’s

Earl Warren, de naamgever van de Warren Commissie die het onderzoek leidde naar de moord op president Kennedy, blijkt in de 26 hearings met verdachte Lee Harvey Oswald, 10 maal onder invloed te zijn geweest van verboden stimulerende middelen. Eén van de zeven leden van de commissie, de latere president van Amerika Gerald Ford, wordt beschuldigd van het leveren van de geestverruimende middelen. Niet toevallig werden de hearings 6 tot en met 15 gehouden in een rechtzaal in Texas en het 888 pagina’s dikke rapport telt, samen met de 26 delen getuigschriften, een totaal van 26.000 pagina’s.

Texas

Dat na zo’n omvangrijk rapport de uitkomst was dat Lee Harvey Oswald, helemaal in z’n eentje, vanuit de Texas School Book Depository een eind maakte aan het leven van Kennedy, deed al vermoeden dat de dames en heren van de commissie behoorlijk aan de witte poeder hadden gezeten. Maar als dat nu, 48 jaar later, door grondig onderzoek ook werkelijk is komen vast te staan, zal de veroordeling van Oswalt logischer wijze op zeer losse schroeven komen te staan. Ook alle andere zaken die Warren, openbaar aanklager en de 14e opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof van 1953 tot 1969, heeft gevoerd, zullen tegen het licht moeten worden gehouden. Het is niet denkbeeldig dat er een paar zaakjes moeten worden overgedaan. De wereld houdt haar hart vast.