De uitzenders

Drie keer afgewezen

Ik zocht voor onze winkel een “leuke, jonge spontane verkoopster”, die het liefst een beetje in de buurt woonde en ervaring had in de ballet- en danswereld. Bijvoorbeeld omdat ze zelf heel graag danst of gewoon dansen leuk vindt. We hebben een balletwinkel en de mensen die met ons werken moeten wel een beetje feeling hebben met het product. Dan zou je zeggen, nou makkie, dan plaats je een advertentie waarin je vraagt om een “leuke, jonge spontane verkoopster die een beetje in de buurt woont”. Dat lijkt logisch maar in Nederland moet je oppassen, want er zijn regels en voor je het weet sta je voor het gerecht. Werk.nl is de officiële site van het UWV en na het aanvinken van de voorwaarden kun je gratis een vacature plaatsen. Drie keer afgewezen. Jonge, was discriminerend, verkoopster ook en danseres mocht ook niet. Het moest worden “verkoopmedewerker” en verder mocht je nog wat andere algemene wensen invullen. De eerste die zich melde in mijn mailbox was een 52 jarige elektromonteur uit Amsterdam.

Goed ingeschat

Vroeger had ik wel eens iemand van het uitzendburo. Dan belde ik in een drukke periode gewoon Randstad of zo of Start en dan zei ik tegen die dame aan de lijn dat ik een “leuke, jonge, spontane verkoopster” nodig had voor een korte periode en dan melde zich ’s middags een “leuke, jonge, spontane verkoopster” omdat de medewerkster van het uitzendburo aardig had ingeschat wat ik nodig had voor mijn winkel.

Raar spotje

De uitzendbranche heeft al vijftig jaar een belangenbehartiger die ABU heet, Algemene Bond Uitzendondernemingen voluit en dat nu een heel raar radiospotje laat uitzenden. Een hele “leuke, jonge, spontane verkoopster”, vraagt daarin vriendelijk of ze kan helpen en een voiceover stem zegt dan met zo’n donkerbruine stem; “Hoe goed de uitzendkracht ook is, check éérst of het uitzendburo het ABU-keurmerk heeft”. De voiceoverstem vond blijkbaar ook dat dit wel een “hele leuke, jonge, spontane, verkoopster” was en ik vond dat ook. Deze mocht gelijk komen, van welk uitzendburo dan ook, met of zonder ABU kenmerk. De ABU zoekt blijkbaar leden en het spotje doet vermoeden dat je als uitzendburo matig kan functioneren zonder de uiterst “deskundige” begeleiding van deze branchevereniging.

De ABU controleert de uitzendburo’s en heeft regels opgesteld waar men zich aan dient te houden. Het aantal regels, is in de loop van de jaren aardig uitgebreid en de ABU heeft er daarom een aantal partners bij uitgenodigd, met prachtige logo’s en negentien in totaal. Controleren vergt tijd en dat kun je natuurlijk niet meer allemaal alleen af. Als u zin heeft moet u even de doelstellingen van de stichtingen SNCU(de leukste), de SFU, STAF, SNA, SEU, STIPP en STOOF gaan lezen http://www.abu.nl/abu/partners. Heel vermakelijk. Erger nog is dat al die clubs zo vreselijk serieus worden genomen door de politiek en in staat zijn geweest de wetten naar hun hand te zetten. Vijfenzestig procent van de uitzendburo’s is lid van de ABU en het radiospotje heeft duidelijk ingezet op de overige vijfendertig procent. Mag ik een lijstje van die andere vijf-en dertig procent, ik zoek namelijk gewoon een “leuke, jonge, spontane verkoopster”.

Dit is wat er bij de activiteiten staat van de ABU. WHHHAAAAAAAAAAA.

De ABU richt zich op het behartigen en bevorderen van het collectieve algemeen belang van zijn leden. Daarvoor voert de ABU een voorwaardenscheppend beleid dat gericht is op de verruiming van de markt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de totale arbeidsmarkt

Hoofdtaken Deze doelstelling vindt zijn uitwerking in de volgende hoofdtaken:

  • Het optreden als belangenbehartiger ten behoeve van de leden met als doel de markt voor uitzendarbeid verder te ontwikkelen door beïnvloeding van en participatie in het sociaaleconomische en politieke krachtenveld zowel nationaal als internationaal;
  • Het optreden als de belangrijkste vertegenwoordiger van de branche teneinde een optimaal sociaal economisch en juridisch kader voor uitzendarbeid te creëren en te waarborgen; 
  • De rest mag u zelf lezen op hun website http://www.abu.nl/abu/activiteiten

Ik zocht gewoon een leuke, jonge, spontane verkoopster voor onze balletpakjes.

.