Bevrijding

Bevrijding

 

Verheft de dood uw denken niet?

Zal smartgevoel U niet begeleiden

Naar het eindloos stralend Godsgebied

En U van alle leed bevrijden.

 

Gaf God U niet bij alle wee

Die ziel beroert en ’t hart doet breken,

Een groote kracht door innig bee

Een vriend die steeds van hoop zal spreken.

 

Werd immer niet, na duistere nacht

Waarin toch alles schijnt verloren

Opnieuw de grootte zonnekracht,

’t Eeuwig stralend licht geboren.

 

Wordt niet het plein, waar sloopersplicht

Het smaakloos huis moet nederhalen,

De plaats waar een bouwer zijn werk verricht

En een schoon paleis zal pronken, pralen.

 

Is daar niet woord vol liefdeklank

En ’t schoon gewaad, der reine vrouwen

En bloemenpracht als eeuwige dank,

Kunt gij niet al dat schoons aanschouwen.

 

Verheft de smart Uw denken niet,

Zal schijnbaar dood U niet bevrijden

Van dit, zoo dikwijls droef gebied

En U naar ’t stralend licht geleiden.

 

Willem Bosch
1898-1946

 

Copyright 2022