Het Weerhuisje

Morgen mooi weer

Mijn opa en oma hadden vroeger een weerhuisje aan de wand. Dat was zo’n huisje met een mannetje en een vrouwtje dat afwisselend naar buiten kwam als het mooi of slecht weer werd. Het mannetje in het huisje had een rood jasje aan, een soort regenjack en kwam naar buiten als er slecht weer op komst was. Hij keek er ook niet bepaald vrolijk bij, dat mannetje. Het vrouwtje daarentegen was luchtig gekleed en met een brede glimlach kondigde zij lekker weer aan. Mijn opa was mijn held en ik geloofde hem onvoorwaardelijk en als hij zei dat oma het weerhuisje kon manipuleren dan geloofde ik dat natuurlijk. Als mijn opa zei, “morgen wordt het mooi weer, tenzij je oma de boel verpest”, geloofde ik hem en keek veelbetekenend naar mijn oma en naar het weerhuisje. Het leven was heel overzichtelijk, lekker weer, vrouwtje naar buiten en bij slecht weer was het de schuld van oma.

Monica

Hoewel je ze niet zo veel meer ziet, de weerhuisjes, zijn ze er nog wel. Bij het KNMI in de Bilt, bij Maurice de Hond en vast ook bij het Centraal Planbreau, het CPB. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het CPB niet bezig met economische planning en heeft dat ook nooit gedaan. Het CPB analyseert de gevolgen voor de economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen. In die zin zou ‘Bureau voor Economische Beleidsanalyse’ een passender benaming zijn. Dat zeggen ze over zichzelf trouwens. Analyseren, dat is wat ze daar doen en ze zullen met van alles en nog wat rekening moeten houden. Als een politieke partij iets ergens van vindt, moet het CPB ook rekening houden met bijvoorbeeld, bepaalde omstandigheden en uitspraken. Als Minister van Buitenlandse zaken Emile Roemer tegen zijn ambtgenoot Hilary Clinton bijvoorbeeld zegt, “Hi, Monica, we in Holland give more easy a cigar from our own box then to put one in”, gaat het CPB daar de gevolgen van uitrekenen. Of dat Minister van Integratie van der Staaij op het jaarlijkse 11 september verzoeningsdiner tegen Imam El Moumni zegt, “zeg goede vriend geef jij de ham eens even door”, zoiets dus. Moeten ze allemaal rekening mee houden en doorrekenen en kijken wat voor invloed dat weer heeft op de schatkist. En omdat de gemiddelde politicus alleen vóór de verkiezingen het CPB serieus neemt blijft het bij analyseren.

‘De modellen worden voortdurend aangepast en verbeterd, mede afhankelijk van voortschrijdende inzichten in de economische wetenschap’, staat er op de website van het CPB, www.cpb.nl. Dat doen ze al sinds 1945 en met heel veel mensen. De oplopende staatsschuld vindt u trouwens op www.destaatsschuldmeter.nl . 67 jaar analyseren, mooi resultaat.

Woensdag 12 september naar de stembus. Kijk denk ik even naar het weerhuisje. Rood jakje naar buiten, herrie in de tent, dame naar buiten, feest en de schuld van je oma.