Alleen dan

Alleen dan!

 

Al hoort ge duizend schoone woorden

Weerklinken in de levensschool,

Al hoort ge de liefelijkste accoorden

Door ’s meesters hand, uit de viool.

Al ruikt ge ook de fijnste geuren

Uit ’s werelds schoone bloemengaard

Al ziet ge liefelijke kleuren

Vereenigd hier op onze aard.

Dan nog zult ge niet kunnen stijgen

Naar de oorsprong van die liefelijkheid,

Daarmee zult ge nooit kennis krijgen

Van de verborgen eeuwigheid.

Maar als ge u geheel kunt geven

En het niet noemt Uw sentiment,

In liefde voor geheel het leven

Als ge daar geen verschil in kent.

Dan bent ge in U zelf geborgen,

Dan bent ge van de aard bevrijd,

Dan ligt het heden ook in morgen

En tevens in de eeuwigheid.

 

Willem Bosch
1898-1946
Copyright 2022