Vrouwen en kinderen eerst

Een Europees burgerinitiatieftitanic-sinking

Het was een vurig betoog en hij kreeg er zowaar een lang applaus voor. Of het serieus zou worden genomen was de vraag, maar hij had zijn verhaal kunnen doen en zijn idee, zijn burgerinitiatief, officieel ingediend. Een voorstel indienen in het Europese Parlement was al iets bijzonders, maar als het voorstel over vluchtelingen ging, was het extra beladen. Het Europees burgerinitiatief is een mogelijkheid voor burgers om politieke en bestuurlijke aandacht voor hun ideeën te krijgen. Een Europees burgerinitiatief moet tenminste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers uit minimaal 7 van de 28 EU-landen. Binnen elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist.

Vrouwen en kinderen eerst

De passage in zijn betoog, over Charles Lightoller was misschien wat overdreven maar toen hij zijn biografie had gelezen durfde hij er wel wat tekst aan te wijden. Lightoller was niet alleen beroemd als 2e stuurman van de Titanic, maar had ook in 1940 honderddertig Franse en Britse soldaten weten te redden op zijn boot waar slechts plaats was voor één-en-twintig. Een mooi bruggetje van het verleden naar het heden. Lightoller stond op de fatale nacht van 14 op 15 april 1912 aan de bakboord zijde van de Titanic en had de leiding over de evacuatie van de passagiers. Het principe ‘vrouwen en kinderen eerst’ werd door hem streng gehandhaafd en hoewel de hele evacuatie chaotisch verliep was het resultaat toch dat 70% van de vrouwen werd gered en 52% van de kinderen. Van de mannen overleefde slechts 20% de ramp. Dat slechts 52% van kinderen werd gered was teleurstellend en had alles te maken met het relatief grote aantal kinderen in de 3e klasse. Alle kinderen uit de 1e en 2e klasse overleefden de ramp en maar 34% van de kinderen uit de 3e klasse. Van de vrouwen uit de eerste klasse overleefden 97% en maar 46% uit de derde klasse. Het zou Lightoller zijn hele leven blijven achtervolgen.

Zijn Europees burgerinitiatief was simpel, logisch en vermoedelijk makkelijker te handhaven dan de malle besluiten die tot nu toe uit Brussel waren gekomen, als het om vluchtelingen ging.

Als het gaat om het opnemen van vluchtelingen zullen alle Europese landen naar mogelijkheid opvang aanbieden, waarbij het principe “Vrouwen en Kinderen Eerst” zal worden toegepast. En niet alleen uit de eerste klasse. Dat moet toch makkelijk met een grote meerderheid kunnen worden aangenomen, in de diverse parlementen. Moet ik de voordelen uitleggen of verzint u die zelf even?