Geef de arts een beetje ruimte

watson

Morgen een debat

De nieuwe Tweede Kamerleden leggen na de verkiezingen in maart weer een verklaring af waarin staat dat ze zich niet laten omkopen. Lijkt me logisch, maar moest blijkbaar worden opgenomen. Ook dienen ze zich aan de grondwet te houden en daar lijkt me ook geen spelt tussen te krijgen. En tot slot, dat ze hun werk goed zullen doen. Toe maar. We worden dus geregeerd door mensen die goed hun best doen, een beetje binnen de lijntjes van de wet zullen gaan regeren en niet jatten. Dat verklaar en beloof ik. Nu lijkt het me geen gemakkelijke opgave als je net bent geïnstalleerd als Kamerlid en je krijgt het hele zorgdossier in je mailbox. En morgen een debat. Zeer waarschijnlijk te ingewikkeld om het goed te doen en het iedereen naar de zin te maken, maar gelukkig hebben we in onze maatschappij een beroepsgroep die er wel verstand van heeft en toevallig ook een eed moest afleggen.

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn mede- mens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Ik zou de wet “geef de arts een beetje ruimte” van harte ondersteunen, mocht hij worden ingediend. Het is al moeilijk genoeg als iemand het leven niet meer zo leuk vind, dus laat het over aan de professionals. En mochten die er om één of andere reden niet uitkomen met de patiënt en de familie dan is er nog altijd de rechter. En laat die nou ook een eed hebben afgelegd.

Hebben we in de Kamer mooi tijd voor wat minder ingewikkelde zaken.