De letter K maakt blij!

In de CoachingsKalender van 2013 stond op een Goede Vrijdag een opmerking die me deed nadenKen. Niet op de gebruiKelijke manier, in de zin van wat Kan iK leren, maar het nodigde me wel uit tot een gedachteassociatie. Eenmaal ermee Klaar, dacht iK ooK nog even; Dit gaat helemaal nergens over.

‘K- geluiden maken je blij’ aldus deze Kalender. Bijvoorbeeld in het woord KoeKie zorgt het voor het activeren van een glimlachmechanisme. Het Kernadvies is daarom om zoveel mogelijk K geluiden in je betoog (Kletspraatje Kan ooK) in te bouwen.
IK dacht even aan het woord; Google (spreek uit KoeKol) en werd even Knetterblij. Ook bij de bandnamen ChiC en the KinKs Klaren alle depressieKlachten op. Het Klopt dus wat mij betreft. Chet BaKer? Ja! PostCodeKanjer, Koningin MaXima, ChoColade, Kunst, MuzieK, Karel Appel, PiCasso, Kröller Muller, Computer, Kassa en Kerst bewijzen het gelijK van deze Kreet.
Klip en Klaar waarom mensen weer blij worden nadat ze woorden als K** en **CK er uitgeKlapt hebben. Als MeedenKer denK iK natuurlijK ooK verder. Kan het eigenlijK omgeKeerd gelden? Kort even een Kansje geven? Komt ie; Rutte, WMO, Euro, gevangenis, subsidie, wielrenner, Lange Nieuwstraat, Drie J’s. En? Wordt u al droevig? Ja! ConClusie: Beter 1 K dan 3 J’s!
MaKen alle K-woorden je vrolijK? IK dacht het niet, KijK maar eens naar ZieKte, KanKer, Kwakzalver, Kramp, Kamp, Crisis, The Cure, KopvoddentaKs en KaK. Het bewijst maar weer dat het evenzogoed onzin is en dat je het afgescheurde velletje van Goede Vrijdag slechtgehumeurd de prullenemmer in mag werpen met de rest van de kalender erachteraan. De vergetelheid in.

BeKijK je probleem daarom altijd eens van een andere Kant.

(Door hoofdletters te gebruiKen heb ik de K KlanKen willen BenadruKKen. Bij het (her)lezen Kun je testen of je al een beetje blijer wordt en of je vrolijK bent geworden van dit stuKje.)